Forebyggelse gennem indsigt,
motivation og rådgivning

– en sund investering for den enkelte
medarbejder og virksomheden

Sundhedstjek

Sundhedstjekket er et individuelt forløb, hvor medarbejderne får indblik i egen sundhed, trivsel og helbred samt motivation og råd til handling.

Sundhedstjekket indledes med vores webbaserede sundhedsscreening og efterfølges af et fysisk sundhedstjek der afholdes på arbejdspladsen. Her gennemfører en af vores dygtige og erfarne sundhedskonsulenter en række fysiske sundhedsmålinger samt rådgiver og skaber motivation, med udgangspunkt i medarbejderens personlige sundhedsrapport og indsatsområder.

Virksomheden får et overblik over konkrete fokusområder, som har størst indflydelse på medarbejdernes sundhed, trvisel og helbred.

Målet med sundhedstjekket er at​

:

Sundhedstjekket giver medarbejderne en bevidstgørelse om eventuelle sundheds-, trivsels- eller helbredsmæssige udfordringer og risici med henblik på, at forebygge og optimere vaner og adfærd. Herudover får medarbejderen

 • Et forløb hvor personfølsomme oplysninger behandles med respekt og ud fra nyeste lovgivning

 • Indblik i sundhedsudfordringer der kræver yderligere undersøgelser eller behandling

 • Personlig sundhedsrapport der skaber overblik over prioriterede indsatsområder samt inspiration og viden om specifikke udfordringer

 • Synliggørelse af virksomhedens eksisterende in-house tilbud og eksterne ydelser samt kobling til individuelle indsatsområder

 • Kompetent rådgivning af dygtige og erfarne sundhedskonsulenter der altid har medarbejderen i centrum

:

Sundhedstjekket er for virksomheden med til, at minimere sygefraværet på baggrund af udfordringer med medarbejdernes sundhed, trivsel og helbred.
Formålet med sundhedstjekket er derfor at

 • Synliggøre virksomhedens relevante sundhedsinvesteringer til den enkelte medarbejders behov

 • Skabe overblik over, hvilke nuværende tiltag der matcher medarbejdernes behov

 • Give viden og beslutningsstøtte til, hvor virksomheden har udfordringer og aktivt kan sætte ind med tiltag

 • Give mulighed for at inddrage andre datakilder i analysearbejdet herunder APV, skadeshistorik fra sundhedsforsikringer samt pensions – og  sygefraværsstatistik

 • Give mulighed for at måle effekt på tiltag

 • Give adgang til kompetent sparring og rådgivning med erfarne specialister

Coaching baseret på indivduelle sundhedsmålinger, data og viden om virksomhedens tiltag 

Indhold i Sundhedstjek

Indhold
Standard (30 min)
Udvidet (45 min)
FØR SUNDHEDSTJEKKET
 • Sundhedsscreening
UNDER SUNDHEDSTJEKKET (SUNDHEDSMALINGER)
 • Vægt inkl. taljemål
 • Fedtprocent
 • BMI
 • Muskelmasse
 • Metabolisk alder [bodyage]
 • Visceralt fedt
 • BMR [basalstofskifte]
 • Balancetest
 • Blodsukker
 • Kolesterol [Total, H DL, LDL)
 • Blodtryk
VÆLG MELLEM
 • Konditionstest på cykel
 • Ekstra vejledningstid
UNDER SUNDHEDSTJEKKET (RÅDGIVNING OG COACHING)
 • Motiverende vejledning
 • Prioriterede indsatsområder
 • Gennemgang af ydelsesmatch ved udfordringer
EFTER SUNDHEDSJEKKET (AFRAPPORTERINGER)
 • Personlig sundhedsrapport
 • Virksomhedsrapport

Rapportering og kommunikation

For at sikre et højt deltagerantal, minimere virksomhedens tidsforbrug til administration og
kommunikation samt sikre et værdiskabende produkt for alle, har vi udarbejdet
kommunikationspakker og rapporter målrettet ledelsen og medarbejderne samt effektive bookingmuligheder.

Mulige tilvalg

INTELLIGENT TRÆNING

Suppler sundhedstjekket med Intelligent træning og få målrettede træningsøvelser, videoer og programmer baseret på den enkeltes udfordinger. Medarbejderens træningsprogram indgår som en del af den personlige rådgivning i forbindelse med det fysiske sundhedstjek.

APV

Kombiner sundhedstjekket med den lovpligtige APV, der er baseret på en branchespecifik spørgeramme som optimerer tidsforbruget og sikre overblik og aktive redskaber.

Hits: 635