FORANDRING GENNEM DATA, ANALYSE OG RÅDGIVNING investeringerne i sundhedsfremme Vi optimerer kvaliteten og udbyttet af MERE END 20 ÅRS ERFARING INDENFOR SUNDHEDSBRANCHEN fra den enkelte kundes behov Vores services sammensættes og kombineres altid ud

FORANDRING GENNEM DATA,
ANALYSE OG RÅDGIVNING

Vi optimerer kvaliteten og udbyttet af investeringerne i sundhedsfremme

Rådgivning og løsninger målrettet virksomheder samt pensions- og forsikringsbranchen

Hos Vital Consulting hjælper vi offentlige og private virksomheder samt pensions- og forsikringsbranchen med, at øge kvaliteten og udbyttet af investeringerne i forebyggelse og sundhedsfremme.

Dette sker i form af en række værktøjer, som sikrer den nødvendige data til rådgivning af virksomheden og den individuelle medarbejder.

Vores rådgivning er uvildig og baseres udelukkende på vores erfaring samt data og analyser af virksomhedens sundhedsprofil og sundhedsfremmende løsninger. Dette sker uden interesse i salg eller promovering af individuelle sundhedsydelser og leverandører af disse.

Rådgivning og løsninger målrettet
virksomheder samt pensions- og
forsikringsbranchen

Hos Vital Consulting hjælper vi offentlige og private virksomheder samt pensions- og forsikringsbranchen med, at øge kvaliteten og udbyttet af investeringerne i forebyggelse og sundhedsfremme.

Dette sker i form af en række værktøjer, som sikrer den nødvendige data til rådgivning af virksomheden og den individuelle medarbejder.

Vores rådgivning er uvildig og baseres udelukkende på vores erfaring samt data og analyser af virksomhedens sundhedsprofil og sundhedsfremmende løsninger. Dette sker uden interesse i salg eller promovering af individuelle sundhedsydelser og leverandører af disse.

Vi gør en forskel for din virksomhed og medarbejdere

Vores løsninger forklaret
på blot 4 minutter!

Vores løsninger forklaret på blot 4 minutter!

Har du problemer med afspille videoen kan du benytte dette link.

Vores løsninger forklaret på blot 4 minutter

Vores løsninger

De bedste sundhedsinvesteringer sker på baggrund af et kvalificeret beslutningsgrundlag. Da ingen virksomheder har samme udfordringer og behov, er det vigtigt, at din virksomhed kan sammensætte den løsning der matcher den bedst.

Derfor har vi udviklet fem løsninger, der på hver sin måde støtter op omkring arbejdsmiljø og sundhedsfremme samt optimering af sundhedsfremmende investeringer.

Løsningerne kan kombineres og sikrer, at medarbejderen kun forstyrres en gang samt at analyser, rapporter og rådgivning sker på tværs af data til både den enkelte medarbejder og til virksomheden.

Sundhedsscreening

Sundhedsscreeningen er et individuelt forløb for medarbejdere, hvor sundhed og trivsel sættes i centrum. Medarbejdernes udfordringer kobles til virksomhedens samlede sundhedstilbud og medarbejderne får samtidig inspiration og sundhedsfaglig telefonisk rådgivning, baseret på individuelle behov.

Virksomheden får ligeledes udarbejdet en anonymiseret rapport, der danner et solidt beslutningsgrundlag for nuværende og kommende sundhedsinvesteringer. Herudover modtager virksomheden uvildig rådgivning fra specialister med mere end 20 års erfaring i sundhedsbranchen.

Arbejdspladsvurdering

Den lovpligtige arbejdspladsvurdering gennemføres bekvemt og hurtigt via en webbaseret spørgeramme.

Vi samler de nødvendige data og giver samtidig din virksomhed et overblik over resultaterne og de forskellige mulige indsatsområder i en samlet rapport. Herudover gives adgang til handlingsplaner og relevant viden om APV og arbejdsmiljø.

Arbejdspladsvurdering

Den lovpligtige arbejdspladsvurdering gennemføres bekvemt og hurtigt via en webbaseret spørgeramme.

Vi samler de nødvendige data og giver samtidig din virksomhed et overblik over resultaterne og de forskellige mulige indsatsområder i en samlet rapport. Herudover gives adgang til handlingsplaner og relevant viden om APV og arbejdsmiljø.

Sundhedstjek

Lad dine medarbejdere gennemføre et fysisk sundhedstjek, og giv dem det bedste udgangspunkt for at øge deres sundhed og forebygge livsstilssygdomme.

Det fysiske sundhedstjek inkluderer sundhedsfaglig rådgivning og coaching baseret på den enkeltes sundhedsmålinger, samlede svar i sundhedsscreeningen og den enkeltes ønsker om prioritering af mulige indsatsområder.

Sundhedstjek

Lad dine medarbejdere gennemføre et fysisk sundhedstjek, og giv dem det bedste udgangspunkt for at øge deres sundhed og forebygge livsstilssygdomme.

Det fysiske sundhedstjek inkluderer sundhedsfaglig rådgivning og coaching baseret på den enkeltes sundhedsmålinger, samlede svar i sundhedsscreeningen og den enkeltes ønsker om prioritering af mulige indsatsområder.

Intelligent træning

Intelligent træning er udviklet på baggrund af Danmarks største evidensstudie vedrørende fysisk aktivitet på arbejdspladsen.

Med Intelligent træning modtager medarbejderen et individuelt træningsprogram baseret på arbejdsprofil, smerter, livsstil og eventuelle målinger fra et sundhedstjek.

Intelligent træning kan tilbydes i forbindelse med sundhedsscreeningen eller som en del af et fysisk sundhedstjek.

Intelligent træning

Intelligent træning er udviklet på baggrund af Danmarks største evidensstudie vedrørende fysisk aktivitet på arbejdspladsen.

Med Intelligent træning modtager medarbejderen et individuelt træningsprogram baseret på arbejdsprofil, smerter, livsstil og eventuelle målinger fra et sundhedstjek.

Intelligent træning kan tilbydes i forbindelse med sundhedsscreeningen eller som en del af et fysisk sundhedstjek.

Helbredsundersøgelse

Helbredsundersøgelserne går i dybden med den enkelte medarbejders sundhedstilstand.

Undersøgelserne inkluderer en lang række vigtige målinger og prøver, og udføres af lægefaglige specialister der også står for rådgivning og vejledning til den enkelte. Helbredsundersøgelserne anvendes ofte af ledere, mellemledere og medarbejdergrupper med særlig risici.

Rådgivning og Sparring

Lad vores viden og erfaringer fra mere end 20 år i sundhedsbranchen styrke jeres virksomhed.

Vores formål at skabe værdi i form af besparelser, optimering eller udvikling af ydelser og koncepter samt øget indtjening.

Vi arbejder 100% fortroligt og er uvildige i vores rådgivning.

Rådgivning og sparring

Lad vores viden og erfaringer fra mere end 20 år i sundhedsbranchen styrke jeres virksomhed.

Vores formål er, at skabe værdi i form af besparelser, optimering eller udvikling af ydelser og koncepter samt øget indtjening.

Vi arbejder 100% fortroligt og er uvildige i vores rådgivning.

Hits: 24381